Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44)

Su Ürünleri Yönetmelikleri

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44)

23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31343
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2003/46)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/44)

MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

KAYNAK. RESMİ GAZETE

Paylaş

Bir cevap yazın