Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)

Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9) 27 Mart 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31436 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: YILAN BALIĞI (ANGUILLA ANGUILLA) İHRACAT KOTASININ KULLANDIRILMASI VECITES BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/9)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yılan balığı yıllık ihracat kotasının […]

Okumaya Devam Edin

5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği !

5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/12) 24 Mart 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31433 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: 5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/12)   MADDE […]

Okumaya Devam Edin

5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği !

5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (tebliğ No: 2020/20)’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (tebliğ No: 2021/11) 24 Mart 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31433 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: 5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/11)   MADDE […]

Okumaya Devam Edin

Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43)

Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43) 28 Ocak 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31378 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: NEHİR VE GÖL HİDROMORFOLOJİK İZLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; nehir ve göllerde hidromorfolojik kalite bileşeninin izlenmesine ilişkin usul […]

Okumaya Devam Edin

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37)

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37) 2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31322 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/37)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; denizlerimizdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39) 1 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31321 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/39)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40) 28 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31318 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/40) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve […]

Okumaya Devam Edin

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)   28 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31318 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2021 YILI İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/38) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat […]

Okumaya Devam Edin

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (tebliğ No: 2020/28)

18 Kasım 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31308 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/28) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi […]

Okumaya Devam Edin