Tarım Ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik !

  Tarım Ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Temmuz 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31552 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/2/2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve […]

Okumaya Devam Edin

ISBÜ Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği !

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 22 Şubat 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31403 YÖNETMELİK Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TIBBİ SÜLÜK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44)

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44) 23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31343 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/46)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/44) MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği !

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31290 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin temini için su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında […]

Okumaya Devam Edin

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği !

28 Ekim 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas deniz alanlarının belirlenmesi ve balık çiftliklerinin deniz çevresine olan etkilerinin izlenerek çevresel yönetimine ilişkin usul […]

Okumaya Devam Edin

O İşlem Artık 90 Günde Sonuçlanacak !

O İşlem Artık 90 Günde Sonuçlanacak ! 21 Ağustos Cuma günü Resmi Gazetede yayımlanan SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK gereğince… 21 Ağustos 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31220 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su […]

Okumaya Devam Edin

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği !

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı! 03/05/2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik şu şekildedir. 3 Mayıs 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31116 YÖNETMELİK İskenderun Teknik Üniversitesinden: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu […]

Okumaya Devam Edin

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Mayıs 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30773 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî […]

Okumaya Devam Edin

BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK 20 Nisan 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30751 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deneysel, bilimsel ve […]

Okumaya Devam Edin

Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Mart 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30729 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ […]

Okumaya Devam Edin