YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BALIKLARIN REFAHINA İLİŞKİN GENELGE(2018/3)

YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BALIKLARIN REFAHINA İLİŞKİN GENELGE(2018/3) Amaç MADDE 1 – (1) Bu genelgenin amacı, gıda üretimi ve diğer amaçlarla yetiştirilen balıkların genel biyolojik özellikleri dikkate alınarak yetiştirilme ve bakımına ilişkin asgari standartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu genelge gıda üretimi ve diğer amaçlarla yetiştiriciliği yapılan omurgalı balıkların refahının sağlanmasına ilişkin hususları kapsar. Avlanma […]

Okumaya Devam Edin