7191 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7191 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30956 KANUN SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7191                                                                                                     Kabul Tarihi: 6/11/2019 MADDE 1 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve izinleri: MADDE 3 […]

Okumaya Devam Edin

477 Sayılı KHK ile Değişen Su Ürünleri Kanun Maddesi

04/07/2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete haberi… MADDE 30 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 18 inci maddesine “indirmeye veya tamamen kaldırmaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı” ibaresi eklenmiş ve aynı maddede yer alan “Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “ilgili Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir. Kanunun eski hali: Madde 18 — Su ürünlerinin […]

Okumaya Devam Edin