Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)

Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9) 27 Mart 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31436 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: YILAN BALIĞI (ANGUILLA ANGUILLA) İHRACAT KOTASININ KULLANDIRILMASI VECITES BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/9)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yılan balığı yıllık ihracat kotasının […]

Okumaya Devam Edin

5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği !

5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/12) 24 Mart 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31433 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: 5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/12)   MADDE […]

Okumaya Devam Edin

5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Değişikliği !

5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (tebliğ No: 2020/20)’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (tebliğ No: 2021/11) 24 Mart 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31433 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: 5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/11)   MADDE […]

Okumaya Devam Edin

ISBÜ Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği !

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 22 Şubat 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31403 YÖNETMELİK Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TIBBİ SÜLÜK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi […]

Okumaya Devam Edin

Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43)

Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43) 28 Ocak 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31378 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: NEHİR VE GÖL HİDROMORFOLOJİK İZLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; nehir ve göllerde hidromorfolojik kalite bileşeninin izlenmesine ilişkin usul […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiricileri Dikkat ! Cezası 100 bin TL Oldu !

  TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7261                                                                                                           Kabul Tarihi: 24/12/2020 Madde:17 “Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrananlara 100.000 Türk lirası idari para cezası verilir.” Söz konusu kanunun 9. maddesinin h bendine baktığımızda ise , h) Ülkenin deniz, […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44)

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44) 23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31343 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/46)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/44) MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı […]

Okumaya Devam Edin

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37)

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37) 2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31322 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/37)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; denizlerimizdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39) 1 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31321 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/39)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında […]

Okumaya Devam Edin