Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği Değişti !

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/47) Tebliğin eski ve yeni hali karşılaştırmalı olarak Surehberi tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanan hali aşağıdadır. ESKİ HALİ YENİ HALİ   BAGİS cihazının kullanımına ilişkin genel kurallar MADDE 5  (4) Bu Tebliğde belirtilen süre sonunda BAGİS ile ilgili GSM, uydu […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2023/44)

 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2023/44) 2 Aralık 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32387 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/44)   BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 14/9/2023 tarihli ve […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/43)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/43) 2 Aralık 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32387 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/43)   BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 14/9/2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak […]

Okumaya Devam Edin

Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik işletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ !

Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik işletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (tebliğ No: 2023/31) 16 Ağustos 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32281 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: DEPREMDEN ZARAR GÖREN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/31)   BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle […]

Okumaya Devam Edin

Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği !

Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği! 17 Temmuz 2023 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32251 YÖNETMELİK Ege Üniversitesinden: EGE ÜNİVERSİTESİ SU ALTI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim […]

Okumaya Devam Edin

Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/30)

Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/30) 25 Mayıs 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32201 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE DENİZ VE İÇSULARDA AVCILIK YAPAN BALIKÇILARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/30)   BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin […]

Okumaya Devam Edin