Teknik Eleman Alım İlanı !

Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden Haberler

Teknik Eleman Alım İlanı !

Hayvancılığın Desteklenmesi hakkında 2019/1691 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2015 tarih, 715 sayılı Olur’ları ile yayınlanan talimat ile uygulamaya konulan “Ülkesel Küçükbaş  Hayvan Islahı ” Projesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli, Proje Teknik Eleman alımı yapılacaktır.

Müracaatlar 24.08.2020  tarihi mesai bitimine kadar Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İl Müdürlüğümüz tarafından müracaatlar incelenecektir. Şartları taşıyan aday listesi Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayınlanacaktır. Şartları taşıyan aday sayısı 10 ve daha fazla kişiyi geçmesi durumunda yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav yapılması durumunda sınav sonucu ilk 5 (Beş) kişi arasına giren adaylar sözlü sınava alınacaktır. Bir asil ve bir yedek Proje Teknik Elemanı belirlenecektir. Yazılı ve  Mülakat sınavı 26/08/2020 tarihinde saat 10:00’da Denizli   İl  Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün toplantı salonunda yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanının Nitelikleri  

a)       T.C. Vatandaşı olması,

 1. Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları olması,Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması,

  Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

  Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,

 2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),
 3. Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.Başvuruda İstenecek Belgeler
 1. Müracaat dilekçesi,
 2. Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti,
 3. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

ç) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

 1. İkametgâh belgesi
 2. Sürücü belgesi,
 3. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,
 4. Sabıka kaydı belgesi,
 5. Arazi şartlarında çalışmasında engel  olmadığına dair sağlık raporu.

Adres: İncilipınar Mah. İncilipınar Cad.

No:2  20020 – DENİZLİ

Tlf: 0 258 2125480/253

KAYNAK: Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Paylaş

Bir cevap yazın