İki Yeni Parazit Türü Keşfedildi !

Su Ürünleri Fakülteleri Haberleri

İki Yeni Parazit Türü Keşfedildi

Sinop Su Ürünleri Fakültemiz Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet ÖZER, doktora öğrencisi Sayın Arş. Gör. Sevilay OKKAY, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Cem Tolga GÜRKANLI, Sayın Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ ve Sayın Dr. Violetta YURAKHNO tarafından yapılan iki farklı araştırmada, gümüş balığının kas dokusunda et kalitesini düşüren yeni bir parazit türü tespit edildi. Sayın Prof. Dr. Ahmet ÖZER, ülkemizde gümüş balığı olarak bilinen Atherina hepsetus türünün kas dokusunda yani insan gıdası olarak tüketilen kısmında enfeksiyon yapan yeni parazite “anatolica” adını vererek “Kudoa anatolica” olarak isimlendirdiklerini belirtti. Sayın Prof. Dr. Ahmet ÖZER ayrıca, diğer bir araştırmada ise ülkemizde kaya balığı olarak bilinen Neogobius melanostomus türünün hem kas hem de böbrek dokusunda hastalık yapan parazite ise “nilüferi” adını verdiklerini, böylece parazitin bilim literatürüne “Kudoa nilüferi” olarak kaydını yaptıklarını, bu durumun hem kendisi, çalışma arkadaşları ve Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu, ekip ruhuyla ve özveriyle gerçekleştirilen bu araştırmaların devamına dair hazırlanan projelerin TÜBİTAK gibi kurumlarca desteklenmesinin önemine değindi.
Bu iki araştırmadan elde edilen ve bilim dünyası için tamamen yeni bulguların su ürünleri hastalıklarına dair araştırmaların yer aldığı “Diseases of Aquatic Organisms” adlı ve akademik prestiji çok yüksek dergide yayınlanmasının büyük önem taşıdığını bildiren Sayın Prof. Dr. Ahmet ÖZER, ülkemizde kurulan ilk 5 Su Ürünleri Yüksekokulu’ndan bir tanesi olan ve daha sonra Fakülteye dönüştürülen Sinop Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yürütülen hem güncel hem de özgün çalışmaların Sinop Üniversitesinin dünyadaki bilim camiasınca tanınırlığına ve de Sinop Su Ürünleri Fakültesi’ndeki araştırmaların kalitesinin tescillenmesine katkı yaptığına olan inancını da belirtti.
Bilim dünyası için yeni keşif olarak kayda geçen bu iki parazit Miksozoa isimli parazit ailesinin balıklarda hastalık yapan en patojen grubunda yer almakta, özellikle ticari değeri olan bazı balık türlerinin insan gıdası olarak tüketilen kas dokularında yaptıkları patolojik bozukluklar ile önemli derecede ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Sayın Prof. Dr. Ahmet ÖZER, ayrıca, kendisinin yürütücülüğünü yaptığı ve Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisince desteklenen bir projede ise Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Yalçın KAYA, Sayın Doç. Dr. Demet KOCATEPE ve Sayın Arş. Gör. Sevilay OKKAY’dan oluşan bir ekip tarafından gümüş balığında tespit edilen Kudoa anatolica türü parazitin balık et kalitesine olumsuz etkilerini tespit ettiklerini ve parazitlerden arındırarak balık et kalitesini arttırma yönündeki çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

 

KAYNAK:

Sinop Su Ürünleri Fakültesi 

Paylaş

Bir cevap yazın