İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği (No: 2020/17)

  12 Haziran 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31153 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/17) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/5/2020 tarihli ve 2572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek işlenmiş su ürünleri […]

Okumaya Devam Edin

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/9)

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/9)

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57) 22 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30956 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/57) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56) 22 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30956 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/56) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Tebliği değişti.

27 Eylül 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30901 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: 4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/39) MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: […]

Okumaya Devam Edin

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/11)

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/11) TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, doğal kaynakların […]

Okumaya Devam Edin

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği Değişti

  Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 47) 5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmî Gazete TEBLİĞLER bölümde yayımlanmıştır. TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/18)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 47) MADDE 1 – 18/5/2016 tarihli ve 29716 sayılı Resmî Gazete’de […]

Okumaya Devam Edin