Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37)

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37) 2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31322 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/37)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; denizlerimizdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39) 1 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31321 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/39)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40) 28 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31318 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/40) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve […]

Okumaya Devam Edin

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)   28 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31318 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2021 YILI İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/38) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat […]

Okumaya Devam Edin

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (tebliğ No: 2020/28)

18 Kasım 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31308 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/28) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi […]

Okumaya Devam Edin

İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği (No: 2020/17)

  12 Haziran 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31153 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/17) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/5/2020 tarihli ve 2572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek işlenmiş su ürünleri […]

Okumaya Devam Edin

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/9)

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/9)

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57) 22 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30956 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/57) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve […]

Okumaya Devam Edin