4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/9)

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/9)

Okumaya Devam Edin

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği   27 Kasım 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30961 YÖNETMELİK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DENİZ KAZA VE OLAYLARINI İNCELEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57) 22 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30956 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/57) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56) 22 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30956 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/56) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su […]

Okumaya Devam Edin

7191 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7191 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30956 KANUN SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7191                                                                                                     Kabul Tarihi: 6/11/2019 MADDE 1 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve izinleri: MADDE 3 […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Tebliği değişti.

27 Eylül 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30901 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: 4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/39) MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: […]

Okumaya Devam Edin

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1376)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1376)   KAYNAK: RESMİ GAZETE

Okumaya Devam Edin

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Mayıs 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30773 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî […]

Okumaya Devam Edin

BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK 20 Nisan 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30751 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deneysel, bilimsel ve […]

Okumaya Devam Edin