Su Ürünleri Yetiştiricileri Dikkat ! Cezası 100 bin TL Oldu !

  TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7261                                                                                                           Kabul Tarihi: 24/12/2020 Madde:17 “Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrananlara 100.000 Türk lirası idari para cezası verilir.” Söz konusu kanunun 9. maddesinin h bendine baktığımızda ise , h) Ülkenin deniz, […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44)

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44) 23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31343 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/46)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/44) MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı […]

Okumaya Devam Edin

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37)

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37) 2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31322 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/37)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; denizlerimizdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2020/39) 1 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31321 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/39)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40) 28 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31318 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/40) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve […]

Okumaya Devam Edin

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)   28 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31318 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2021 YILI İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/38) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat […]

Okumaya Devam Edin

–– Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205)

–– Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205) KAYNAK: RESMİ GAZETE  

Okumaya Devam Edin

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (tebliğ No: 2020/28)

18 Kasım 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31308 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/28) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi […]

Okumaya Devam Edin

Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği !

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31290 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KİRALAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin temini için su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında […]

Okumaya Devam Edin

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği !

28 Ekim 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas deniz alanlarının belirlenmesi ve balık çiftliklerinin deniz çevresine olan etkilerinin izlenerek çevresel yönetimine ilişkin usul […]

Okumaya Devam Edin