Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ !

Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/50)             31 Aralık 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31706 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: TIBBİ SÜLÜK YILLIK İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ VE CITES BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/50)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu […]

Okumaya Devam Edin