Van Gölü’ndeki Kayıtlı Balıkçı Teknelerine Destek !

Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden Haberler

Van Gölü’ndeki Kayıtlı Balıkçı Teknelerine Destek

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü’nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine 750 ile 1250 TL arasında destek verileceğini söyledi.
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2020/28)18.11.2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Tebliğin yayımlanması sonrasındaaçıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü’nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine 750 ile 1250 TL arasında destek verileceğini söyledi.
İl Müdürü Görentaş, balıkçı teknelerinin destekleneceğini ifade ederek, “Deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyoekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlendiği tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı, tebliğin yayımlandığı tarihte (18/11/2020) geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemiler için destekleme yapılacak. Ayrıca desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 27/11/2020 günü mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine tebliğ ekinde yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden yararlanacaklar için dilekçe ve ekleriyleTebliğin yayımlandığı tarihteki balıkçı gemisinin sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur. Destekleme için balıkçı gemisinin tebliğin yayımlandığı tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınacak. Ayrıca il/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin tebliğin yayımlandığı tarihte; geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu, o tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilecek. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaatlar işleme alınacak” dedi.
Paylaş

Bir cevap yazın