Tunceli’de Kullanılacak Ağların Asgari Vasıf Ve Şartları Belli Oldu !

Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden Haberler

Tunceli’de Kullanılacak Ağların Asgari Vasıf Ve Şartları Belli Oldu !

” 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20) 22.08.2020 tarih ve 31221 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin “İç Sularla İlgili Diğer Hükümler” başlıklı 50. maddesi 8. fıkrasında belirtilen,” İçsularda kullanılacak ağların asgari vasıf ve şartları İl Müdürlüklerince belirlenir ve ilan edilir ” hükmü gereği; İlimiz içsularında kullanılacak ağların vasıfları İl Müdürlüğümüzce;

 

  1. Bakanlık izni olmadan iç sularda gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları (çekme ağları)  ile avcılık yapılması yasaktır.
  2. Çevirme (gırgır) ve her türlü trol ağların tüm içsularda kullanılması yasaktır.
  3. Baraj göllerinde sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali vb. balık avcılığında kullanılacak fanyalı ve fanyasız uzatma ağlarının ağ göz genişliği 40 mm.’ den küçük olmayacaktır.
  4. Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
  5. Su Ürünleri avcılığında monoflament (çoklu tek kat) misina ağların kullanılması yasak değildir.
  6. Uzatma ağı, gibi pasif avlanma araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin yer alması zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya avlanma aracının görülebilir bir yerine takılacak bir plaka veya benzeri bir materyale silinmez ve okunacak şekilde yazılmak suretiyle belirtilir.
  7. Baraj gölü ve göletlerde sürütme ağları tamamen yasak olup, hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

şeklinde İl Müdürlüğümüzce karara bağlanmıştır.

KAYNAK: Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Paylaş

Bir cevap yazın