Tarım Bakanlığından Atama Kararı

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Haberleri

23-05-2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren atama kararı aşağıdaki gibidir.

23 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30429
ATAMA KARARI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/301

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜSTÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/05/2018

                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

    Binali YILDIRIM                               Ahmet Eşref FAKIBABA

Başbakan                                  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KAYNAK: RESMİ GAZETE

Paylaş

Bir cevap yazın