SUFHADYEK Kuruldu

Su Ürünleri Fakülteleri Haberleri

SUFHADYEK Kuruldu

Su Ürünleri Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün  01/08/2018 tarih ve E-2254315  sayılı kararı ile kurulmuştur.

Su Ürünleri Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun görevi ilgili mevzuat kapsamında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılacak olan eğitim-öğretim, deneysel ve test amaçlı olarak kullanılacak tüm deney hayvanlarının uygun koşullarda barındırılmaları, üretilmeleri, dış ortamdan izole edilmeleri, deney hayvanları üzerinde yapılan tüm işlemleri kayıt altına alarak, izlenebilirliği ve denetlenebilirliğini sağlamaktır. Uygulanma aşamalarında genel etik ilke ve kurallarına, ulusal ve uluslararası antlaşma ve bildirilerin hükümleri ile ilgili mevzuata uygun olup olmadığını incelemek ve bu amaçla yapılacak bireysel veya kurumsal başvurularda görüş bildirmektir. Deney hayvanlarının üretici veya kullanıcı kuruluşlara nakledilmeleri, bilimsel deneylerde gözlem ve işlemlerle tüm süreçlerde etik bakımdan kabul edilebilir uygulamaların sınırlarını belirlemek ve araştırma önerilerini bu açılardan incelemektir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulacak Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hayvan Bakım – Kullanım ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulunun (AÜ-SÜFHADYEK) kuruluş ve çalışma esasları; planlanan tüm deneysel araştırma önerilerinin incelenmesine, uygulanmalarına izin verilmesine, onaylanmış protokole uygun olarak yapılmasının izlenmesi ve gerektiğinde sonlandırılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

Su Ürünleri Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna başvurularınız ile ilgili aşağıdaki web sayfasını inceleyiniz.

http://sufhadyek.akdeniz.edu.tr/

Paylaş

Bir cevap yazın