4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/9)

Su Ürünleri Tebliğleri

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/9)

24 Mart 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31078
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/9)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Mersin ili Anamur ilçesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Girne arasında kurulan K.K.T.C. su temin hattının bulunduğu (36° 01’ 52.18” N – 32° 48’ 42.01” E), (36° 01’ 02.78” N – 32° 48’ 04.86” E), (35° 49’ 40.30” N – 32° 53’ 01.61” E), (35° 35’ 57.62” N – 32° 58’ 52.32” E), (35° 35’ 30.91” N – 33° 01’ 15.24” E), (35° 50’ 06.11” N – 32° 54’ 21.49” E), koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4-6),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Balon balığı türleri (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Tylerius spinosissimus, Torquigener flavimaculosus)’nin avcılığı izne tabi olup, avcılığına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Pervane/Ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/8/2016 29800
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/9/2016 29828
2- 11/10/2017 30207
3- 19/4/2018 30396
4- 9/10/2018 30560
5- 15/5/2019 30775
6- 27/9/2019 30901

 

 

KAYNAK: RESMİ GAZETE

Paylaş

Bir cevap yazın